20/10/09

Consello Escolar

O xoves día 22 de outubro hai Consello Escolar co seguinte orde do día:

1. Lectura e aprobación, se procede, das acta da reunión anterior.
2. Informe de Dirección:
  • a) Avaliación de Diagnóstico.
  • b) Páxina web.
  • c) Aprobación, se procede, da “Convocatoria de axudas para proxectos de innovación. PLAN TIC 09/10”
3. Informe de Xefatura de Estudos:
  • a) Situación do alumnado repetidor de 2º de bacharelato.
  • b) Expediente disciplinario.
  • c) Tratamento casos de absentismo.
  • d) Aula de convivencia.
  • e) Reunión pais/nais.
  • f) Avaliacións.
4. Informe Xefatura de Estudos de Adultos:
  • a) Novidades no réxime de educación de adultos.
5. Rogos e preguntas.

Se alguén ten algunha proposta para facer no Consello, pode facelo a través das representantes da ANPA no noso correo anpacaramecheiro (arroba) hotmail (punto) com

Tamén ofrecémonos a informarvos de calquera dos asuntos tratados no Consello.

19/10/09

Memoria de cidades sen luz


Non esquezades que para este principio de curso temos programada a lectura do libro de Inma López Silva "Memoria de Cidades sen Luz" para o xoves 5 de novembro. Imos reunirnos como o ano pasado no Bar Plaza ás 19:45 (oito menos cuarto).

Este ano, ademais das familias e o profesorado, agardamos a participación tamén do alumnado, e se hai sorte, mesmo a autora podería estar connosco.

A novela, conta dende a óptica dun rapaz os acontecementos que suceden antes da guerra civil en A Coruña, a súa fuxida ao exilio durante a guerra, a vida en París durante a guerra mundial... Se non comezastes lela, aínda estades a tempo, que estou seguro de que unha vez comezada, non seredes quen de deixa-la lectura ata rematar.

18/10/09

Comenzo do Cine Club


Este curso estamos a poñer en marcha unha nova iniciativa da ANPA Caramecheiro en colaboración co profesorado da Biblioteca do Instituto número uno. Trátase dun cine club no que imos ver unha película aproximadamente por mes, para despois comentalas entre os asistentes.

A iniciativa xurdiu ante a boa acollida que tivo o ano pasado o Club de Lectura, e como unha actividade complementaria ao mesmo. Os que participamos o ano pasado do Club de Lectura, decatámonos que as reunións do mesmo, eran un bo punto de encontro entre o profesorado, as nais e os pais. Falando informalmente das lecturas, conseguimos un bo grado de achegamento e tamén falarmos das cousas que afectan ás noas fillas e fillos.

Este ano, queremos ir máis lonxe, e por iso temos invitado ás actividades ao alumnado de Bacharelato e de Educación para Adultos do centro.

As películas que imos ver tratarán de achegarnos ás culturas doutros países, para conseguir ter unha mellor comprensión das mesmas, e facilitar a convivencia entre todos.

A primeira proxección terá lugar no salón de actos do Instituto o xoves 22 de outubro ás 20:00 (oito da tarde). A película escollida para abrir o Cine Club é "O Camiño a Casa" do director chinés Yimou Zhang.

Conta a historia de Luo Yusheng, un home de negocios de éxito, que volve á súa aldea natal no Norte da China para ir ó funeral do seu pai, o profesor da escola local. Estrañado, observa como a súa nai insiste en que se segan todos os costumes e ritos ancestrais. Despois de tanto tempo fóra da casa e dos cambios que aconteceron na súa vida, Luo dáse conta do importante que foi a marabillosa historia de amor vivida polos seus pais.