27/11/09

Suspenso para o sistema educativo español


Flat Classroom Skype de superkimbo

Segundo unha nova de hoxe de Vieiros: Suspenso para o sistema educativo español: "Bruxelas marcou cinco obxectivos en materia de educación que deberían acadarse, como moi tarde, en 2010: situar a taxa de abandono escolar por debaixo do 10%; reducir a menos dun 20% a porcentaxe de alumnos con problemas de comprensión na lectura; lograr que, polo menos, o 85% dos mozos completen a educación secundaria; aumentar nun 15% o número de diplomados en matemáticas, ciencias e tecnolóxicas; e conseguir que o 12,5% da poboación adulta participe en formación continua. No Estado Español non se cumprirá ningún destes cinco retos."


No hay comentarios: